ar mansardu 

bez mansardas 

mājas nogāzēs 

rindu mājas